Ingen CrossNature lördag 24/10 och 31/10 då jag är på utbildning.